Pub_Stuff_001.jpg

Tafarn Madryn

Tafarn Madryn

Chwilog

Pwllheli

LL53 6SH

01766 810250

madrynarms@btconnect.com

 

Croeso i Tafarn Madryn ym mhentref Chwilog ger Pwllheli. Mae’r Madryn yn Dafarn Cymraeg teuluol.

Mwynhewch yr amgylchedd cyfeillgar , a chael gwerth eich arian gyda’n bwydydd a diodydd.  

 

Rydym yn falch o gynnig :- dewis helaeth o fwyd cartref, cwrw, gwinoedd, gwirodydd a diodydd ysgafn – dewis o frechdanau, byrbrydau a phrydau  basged – Carferi Dydd Sul Rhian – awgrymwn i chi archebu bwrdd ymlaen llaw – gardd gwrw gyda man chwarae i blant - digwyddiadau rheolaidd gan gynnwys bandiau byw.

 

Rydym yn gwneud bwyd bob nos Lun i nos Sadwrn o 6:00pm i 9:00pm.

Archeb diwethaf am fwyd am 8:45pm.

 

Awgrymwn i chi archebu bwrdd o flaen llaw, yn enwedig ar nos Werner a nos Sadwrn.

 

Cigoedd lleol o gigydd Povey.

 

Mae croeso i deuluoedd.

 

Croesawn archebion ar gyfer partïon a digwyddiadau.

 

Just outside the all time great family resort of Pwllheli is the small village of Chwilog and the Tafarn Madryn Arms ,a great Welsh, family run pub.

Enjoy a great, friendly environment, value for money and good quality food and drink... all here in abundance.

 

We are proud to offer:- a good choice of freshly cooked home made food - a good selection of beers, lagers, wines, spirits and soft drinks - a selection of sandwiches, snacks and basket meals and Rhian’s Sunday Carvery: booking advised -a beer garden with children’s Play Area - regular events including live bands.

 

Locally sourced meats from Povey’s butchers.

 

We have food available every evening from Monday to Saturday between

6:00pm and 9:00pm

 

Last Orders for food is 8:45pm

 

We would recommend booking a table in advance, especially on a Friday or Saturday evening.

 

Families welcome.

 

Bookings for parties and events welcome.

Pub_Stuff_002.jpgdragon_washout.jpgAnimated-Flag-Wales.gif